تیم ما

تمام کارمندان ACCURL به رضایت مشتری اختصاص یافته است؛ ما از نظر شرکای ما و کاربران نهایی بسیار ارزشمند است، زیرا هدف اول ما بهبود عملکرد ما و به انجام رساندن انتظارات بازار است.

ما سرمایه دانش کارکنان ما را بسیار جدی می گیریم. به همین دلیل، ما یک مهندس دهجوی اختصاصی به طراحی اختصاص داده ایم. اکثر کارکنان ما در هر دفتر آموزش فنی دارند.

خدمات تعمیر و نگهداری و فرایندهای مرتبط با آن نیز به طور قابل توجهی بهبود یافته است تا تضمین کیفیت خدمات عالی را از لحاظ دسترسی به قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری به موقع افزایش دهد.

تیم مدیریت و فروش ما:
تیم مدیریت و فروش ما

تیم تحقیق و توسعه ما:

تیم RD ما